Module quang 1G

Giá sản phẩm:
$1
Mã sản phẩm:
Cablexa
Hãng sản xuất:
Cablexa USA
Bảo hành:
1 năm
Mô tả ngắn
Module quang 1G
Chi tiết sản phẩm

Module quang 1G | Module quang 1Gb | Module quang 1Gbps | Module quang SFP công nghiệp 1 sợi 2 sợi transceiver LC chất lượng

Module quang 2 sợi 100~155Mb/s ​và Module quang 2 sợi 1.25Gb/s​
Price (USD) Mô tả Data Rate
 (Mbps)
Wavelength
(nm)
Distance
$20.00 SFP-FE-MM13-2KM Cablexa SFP, 100~155Mb/s, 100BASE-FX, OC3-MM, MMF, 1310nm, Duplex LC, 2KM Transceiver Module 100~155Mb/s 1310 2km
$20.00 SFP-FE-SM13-20KM Cablexa SFP, 100~155Mb/s, 100BASE-LX, OC3-IR1, SMF, 1310nm, Duplex LC, 20KM Transceiver Module 100~155Mb/s 1310 20km
$28.00 SFP-FE-SM13-40KM Cablexa SFP, 100~155Mb/s, 100BASE-EX, OC3-LR1, SMF, 1310nm, Duplex LC, 40KM Transceiver Module 100~155Mb/s 1310 40km
$65.00 SFP-FE-SM15-80KM Cablexa SFP, 100~155Mb/s, 100BASE-ZX, OC3-LR2, SMF, 1550nm, Duplex LC, 80KM Transceiver Module 100~155Mb/s 1550 80km
$80.00 SFP-FE-SM15-120KM Cablexa SFP, 100~155Mb/s, 100BASE-EZX, SMF, 1550nm, Duplex LC, 120KM Transceiver Module 100~155Mb/s 1550 120km
$105.00 SFP-FE-SM15-150KM Cablexa SFP, 100~155Mb/s, 100BASE-EZX, SMF, 1550nm, Duplex LC, 150KM Transceiver Module 100~155Mb/s 1550 150km
$14.00 SFP-GE-MM85-550M Cablexa SFP, 1.25Gb/s, 1000BASE-SX, MMF, 850nm, Duplex LC, 550M Transceiver Module 1.25Gb/s 850 550m
$16.00 SFP-GE-MM13-2KM Cablexa SFP, 1.25Gb/s, 1000BASE-SX+, MMF, 1310nm, Duplex LC, 2KM Transceiver Module 1.25Gb/s 1310 2km
$16.00 SFP-GE-SM13-10KM Cablexa SFP, 1.25Gb/s, 1000BASE-LX, SMF, 1310nm, Duplex LC, 10KM Transceiver Module 1.25Gb/s 1310 10km
$40.00 SFP-GE-SM13-40KM Cablexa SFP, 1.25Gb/s, 1000BASE-EX, SMF, 1310nm, Duplex LC, 40KM Transceiver Module 1.25Gb/s 1310 40km
$48.00 SFP-GE-SM15-40KM Cablexa SFP, 1.25Gb/s, 1000BASE-XD, SMF, 1550nm, Duplex LC, 40KM Transceiver Module 1.25Gb/s 1550 40km
$55.00 SFP-GE-SM15-80KM Cablexa SFP, 1.25Gb/s, 1000BASE-ZX, SMF, 1550nm, Duplex LC, 80KM Transceiver Module 1.25Gb/s 1550 80km
$88.00 SFP-GE-SM15-120KM Cablexa SFP, 1.25Gb/s, 1000BASE-EZX, SMF, 1550nm, Duplex LC, 120KM Transceiver Module 1.25Gb/s 1550 120km
Module quang 1 sợi 1.25Gb/s SFP BIDI Transceivers​
Price (USD) Mô tả Data Rate
 (Gbps)
Wavelength
(nm)
Distance
$22.00 SFP-GE-3155-2KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1310nm, RX-1550nm, SMF, Simplex LC, 2KM Transceiver Module 1.25Gb/s TX1310/RX1550 2km
$22.00 SFP-GE-5531-2KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1550nm, RX-1310nm, SMF, Simplex LC, 2KM Transceiver Module 1.25Gb/s TX1550/RX1310 2km
$22.00 SFP-GE-3149-20KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1310nm, RX-1490nm, SMF, Simplex LC, 20KM Transceiver Module 1.25Gb/s TX1310/RX1490 20km
$36.00 SFP-GE-4931-20KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1490nm, RX-1310nm, SMF, Simplex LC, 20KM Transceiver Module 1.25Gb/s TX1310/RX1550 20km
$22.00 SFP-GE-3155-20KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1310nm, RX-1550nm, SMF, Simplex LC, 20KM Transceiver Module 1.25Gb/s TX1490/RX1310 20km
$32.00 SFP-GE-5531-20KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1550nm, RX-1310nm, SMF, Simplex LC, 20KM Transceiver Module 1.25Gb/s TX1550/RX1310 20km
$36.00 SFP-GE-3149-40KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1310nm, RX-1490nm, SMF, Simplex LC, 40KM Transceiver Module 1.25Gb/s TX1310/RX1490 40km
$38.00 SFP-GE-4931-40KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1490nm, RX-1310nm, SMF, Simplex LC, 40KM Transceiver Module 1.25Gb/s TX1490/RX1310 40km
$38.00 SFP-GE-3155-40KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1310nm, RX-1550nm, SMF, Simplex LC, 40KM Transceiver Module 1.25Gb/s TX1310/RX1550 40km
$38.00 SFP-GE-5531-40KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1550nm, RX-1310nm, SMF, Simplex LC, 40KM Transceiver Module 1.25Gb/s TX1550/RX1310 40km
$75.00 SFP-GE-4955-80KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1490nm, RX-1550nm, SMF, Simplex LC, 80KM Transceiver Module 1.25Gb/s TX1490/RX1550 80km
$72.00 SFP-GE-5549-80KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1550nm, RX-1490nm, SMF, Simplex LC, 80KM Transceiver Module 1.25Gb/s TX1550/RX1490 80km
$122.00 SFP-GE-4955-120KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1490nm, RX-1550nm, SMF, Simplex LC, 120KM Transceiver Module 1.25Gb/s TX1490/RX1550 120km
$122.00 SFP-GE-5549-120KM Cablexa SFP BIDI, 1.25Gb/s, TX-1550nm, RX-1490nm, SMF, Simplex LC, 120KM Transceiver Module 1.25Gb/s TX1550/RX1490 120km
Module quang Cablexa tương thích với Cisco 
Mô tả  Giá (VND) 
Module quang 1G Transceiver 1 sợi và 2 sợi
  Cisco GLC-SX-MM Compatible 1000BASE-SX SFP 850nm 550m Transceiver  
  Cisco GLC-LH-SM Compatible 1000BASE-LX SMF 1310nm 10km SFP Transceiver  
  Cisco GLC-EX-SM Compatible 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km Transceiver  
  Cisco GLC-SX-MMD Compatible 1000BASE-SX SFP 850nm 550m Transceiver  
  Cisco GLC-LH-SMD Compatible 1000BASE-LX/LH SMF 1310nm 10km SFP Transceiver  
  Cisco GLC-EX-SMD Compatible 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km Transceiver  
  Cisco GLC-ZX-SMD Compatible 1000BASE-ZX SFP 1550nm 70km Transceiver  
  Cisco GLC-EZX-SMD Compatible 1000BASE-EZX SFP 1550nm 120km Transceiver  
  Cisco GLC-T Compatible 1000BASE-T Copper 100m RJ45 SFP Module  
  Cisco GLC-TE Compatible 1000BASE-T Copper 100m RJ45 SFP Module  
  Cisco GLC-BX-U Compatible 1000BASE-BX10-U SMF TX:1310nm/RX:1490nm 10km SFP Transceiver  
  Cisco GLC-BX-D Compatible 1000BASE-BX10-D SMF TX:1490nm/RX:1310nm 10km SFP Transceiver  
Module quang SFP công nghiệp
  Cisco GLC-SX-MM-RGD Compatible 1000BASE-SX  Industrial  SFP 850nm 550m Transceiver  
  Cisco GLC-LX-SM-RGD Compatible 1000BASE-LX SMF 1310nm 10km Industrial SFP Transceiver  
  Cisco GLC-ZX-SM-RGD Compatible 1000BASE-ZX SFP 1550nm 70km Industrial Transceiver  
  Cisco GLC-BX40-D-I Compatible 1000BASE-BX40-D TX:1550nm/RX:1310nm 40km Industrial SFP Transceive  
  Cisco GLC-BX40-U-I Compatible 1000BASE-BX40-U SMF TX:1310nm/RX:1550nm 40km Industrial SFP Transceiver  

Module quang 1G

Cisco GLC-SX-MMD Compatible 1000BASE-SX SFP Transceiver Module (MMF, 850nm, 550m, LC, DDM)

Cisco GLC-SX-MMD is a high performance and cost effective small form factor pluggable (SFP) transceiver for 1000BASE-SX Gigabit Ethernet and 1G Fiber Channel application. It is fully comply with the SFP Multi-Sourcing Agreement (MSA) and can be used on the MSA compliant networking equipment.

The 1000BASE-SX module quang 1G SFP transceiver is tested to be compatible with Cisco networking equipment including Ethernet Switches, Ethernet Routers, Network Interface Cards (NICs) and Media Converters. The SFP transceiver is an ideal equivalent to Cisco GLC-SX-MMD 1000BASE-SX 850nm MMF 550m DDM SFP Transceiver but with much lower price, which provides a reliable compatible SFP transceiver solution for system integrator, distributors and end users in network infrastructure and fiber cabling.

The SFP transceiver consists of the below sections: the LD driver, the limiting amplifier, the digital diagnostic monitor, the VCSEL laser and the PIN photo-detector. The SFP transceiver module is a Class 1 laser product complies with FDA/CDRH and IEC-60825 standards.

Tính năng Cisco GLC-SX-MMD

• Support Up to 1.25Gb/s data links
• Compliant with SFP MSA standard
• Compliant with IEEE 802.3z
• Support Digital diagnostics, compliant with SFF-8472
• Hot-pluggable SFP footprint
• Single 3.3V power supply
• Duplex LC connector
• Low power dissipation
• Metal enclosure provides lower EMI
• ROHS compliant and Lead-Free
OEM Cisco Part Number GLC-SX-MMD   OEM Part Number  
  Form Factor SFP   Data Rate 1.25Gb/s
  Wavelength 850 nm   Fiber Type MMF
  Max Distance 550 m   Optical Components VCSEL/PIN
  Transmitter Power -9 ~ -3 dBm   Extinction ratio > 9 dB
  Receiver Sensitivity < -18 dBm   Receiver Overload > 0 dBm
  Connector Duplex LC   DDM Yes
  Environment Operating: 0°C to 70°C   Weight 0.025 kg
Storage: -40°C to 85°C
  Application 1x Fiber Channel, Switch to Switch Interface   Compliance IEC/EN 61000-4-2,IEC-60825
Gigabit Ethernet, Switched Backplane Applications FDA 21CFR 1040.10 and 1040.11
Router/Server Interface, Other Optical Links RoHS

Products cùng phân khúc Cisco GLC-SX-MMD

GLC-T SFP-GE-T GLC-SX-MM SFP-GE-S GLC-LH-SM GLC-LH-SMD SFP-GE-L GLC-EX-SMD GLC-ZX-SM GLC-ZX-SMD

Module quang 1Gb
Xem thêm module quang 10Gb nếu cần

Cisco GLC-LH-SMD Compatible 1000BASE-LX/LH SFP (mini-GBIC) Transceiver Module(SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

Modul quang Cisco GLC-LH-SMD cung cấp mô-đun có thể cắm yếu tố hình thức nhỏ hiệu suất cao và hiệu quả chi phí cao cho ứng dụng Gigabit Ethernet 1000BASE-LX / LH và Kênh sợi quang 1G. Nó hoàn toàn tuân thủ Thỏa thuận đa nguồn SFP (MSA) và có thể được sử dụng trên thiết bị mạng tuân thủ MSA.

Sản phẩm được kiểm tra để tương thích với các thiết bị mạng của Cisco bao gồm Bộ chuyển mạch Ethernet, Bộ định tuyến Ethernet, card mạng (NIC) và bộ chuyển đổi quang. Đây là một thiết bị lý tưởng tương đương với bộ thu phát DOM SFP bước sóng dài GLC-LH-SMD 1000BASE-LX / LH của Cisco nhưng với mức giá thấp hơn nhiều, cung cấp giải pháp thu phát tương thích đáng tin cậy cho các nhà tích hợp hệ thống, nhà phân phối và người dùng cuối trong cơ sở hạ tầng mạng và cáp quang .

Tính năng Cisco GLC-LH-SMD=

• Functionally identical to Cisco GLC-LH-SMD
• Up to 20km on 9/125µm SMF
• Compliant with IEEE 802.3z
• Support Digital diagnostics (DOM)
• Single 3.3V power supply
• Duplex LC connector
• ROHS compliant and Lead-Free
Module quang 1Gbps
OEM Cisco Part Number GLC-LH-SMD   OEM Part Number  
  Form Factor SFP   Data Rate 1.25Gb/s
  Wavelength 1310 nm   Fiber Type SMF
  Max Distance 10 km   Optical Components FP/PIN
  Transmitter Power -9 ~ -3 dBm   Extinction ratio > 9 dB
  Receiver Sensitivity < -22 dBm   Receiver Overload > -3 dBm
  Connector Duplex LC   DDM Yes
  Environment Operating: 0°C to 70°C   Weight 0.025 kg
Storage: -40°C to 85°C
  Application 1x Fiber Channel, Switch to Switch Interface   Compliance IEC/EN 61000-4-2,IEC-60825
Gigabit Ethernet, Switched Backplane Applications FDA 21CFR 1040.10 and 1040.11
Router/Server Interface, Other Optical Links RoHS

Module quang SFP

Các bài viết bạn có thể quan tâm


Bạn cần thêm bất cứ thông tin mua bán ➊ Bộ chuyển đổi quang điện ➋ Module quang multmode ➌ Hộp phối quang ODF ➍ cáp singlemode ❺ dây quang nhảy single-mode, đừng ngại hãy nhấc máy lên gọi ngay tới số hotline hoặc truy cập website của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.
Sản phẩm cùng danh mục

Switch công nghiệp 2 port

Mã sản phẩm: IES7210-2E1FX-CA
$1

Switch công nghiệp 1 port

Mã sản phẩm: IES7211-1G1GF-CA
$1