Các sản phẩm dây cáp quang, cáp quang multimode, cáp quang single-mode, dây nhảy quang, ODF, converter quang, module quang, switch quang, Gpon, FTTH và thiết bị quang chính hãng

Đừng xem những gì bạn đang tìm kiếm? Gọi cho chúng tôi theo số 0915495885 hoặc chat zalo gửi email yêu cầu

Báo giá thiết bị quang 

Module quang 100G

Mã sản phẩm:
$1-$1295

Module quang 50G

Mã sản phẩm:
$1-$895

MTP MPO Fiber Optics

Mã sản phẩm:
$1-$60

Module quang GPON

Mã sản phẩm:
$1-$200

Module Active Optical Cable

Mã sản phẩm:
$1-$600

Switch quang 4 port

Mã sản phẩm:
$1-$200

Switch quang 8 port

Mã sản phẩm:
$1-$300

Switch quang 12 port

Mã sản phẩm:
$1-$2000

Switch quang 16 port

Mã sản phẩm:
$1-$400

Switch quang 24 port

Mã sản phẩm:
$1-$600

Switch quang 48 port

Mã sản phẩm:
$1-$4000

Module quang 1G

Mã sản phẩm:
$1-$60

Module quang 10G

Mã sản phẩm:
$1-$100

Module quang RJ45

Mã sản phẩm:
$1-$200

Module quang 40G

Mã sản phẩm:
$1-$600

Module quang 25G

Mã sản phẩm:
$1-$600

Cáp quang AMP

Mã sản phẩm:
$1-$9

Bộ chia quang

Mã sản phẩm:
$1-$30

Adapter quang

Mã sản phẩm:
$0.3-$2

Switch quang Cisco

Mã sản phẩm:
$1-$6000

Dây hàn quang Pigtail

Mã sản phẩm:
$1-$2

Converter quang 10/100

Mã sản phẩm:
$1-$50

Cáp quang multimode 8FO

Mã sản phẩm:
$1-$4

Cáp quang multimode 6FO

Mã sản phẩm:
$1-$3

Cáp quang multimode 4FO

Mã sản phẩm:
$1-$2

Module quang Juniper

Mã sản phẩm:
$1-$599

Module quang Cisco

Mã sản phẩm:
$1-$600

Module quang HPE

Mã sản phẩm:
$1-$600

ODF 4FO

Mã sản phẩm:
$1-$30

ODF 24FO

Mã sản phẩm:
$1-$99

ODF 12FO

Mã sản phẩm:
$1-$60

ODF 8FO

Mã sản phẩm:
$1-$40

ODF 6FO

Mã sản phẩm: ODF 6FO
$1-$30

ODF 48FO

Mã sản phẩm: ODF 48FO
$1-$200

Dây nhảy quang APC

Mã sản phẩm: Dây nhảy quang APC
$1-$9

Dây nhảy quang SC-SC

Mã sản phẩm:
$1-$8