Các sản phẩm dây cáp quang, cáp quang multimode, cáp quang single-mode, dây nhảy quang, ODF, converter quang, module quang, switch quang, Gpon, FTTH và thiết bị quang khác dưới đây:
 
Đừng xem những gì bạn đang tìm kiếm? Gọi cho chúng tôi hoặc chat zalo theo số 0915495885

Cáp quang AMP

Mã sản phẩm: Commscope

Bộ chia quang

Mã sản phẩm: Bộ chia quang

Adapter quang

Mã sản phẩm: Adapter

Switch quang Cisco

Mã sản phẩm: Switch quang Cisco

Dây hàn quang Pigtail

Mã sản phẩm: Pigtail SC

Converter quang 10/100

Mã sản phẩm: 10/100

Converter quang 10/100/1000

Mã sản phẩm: 10/100/1000

Converter quang SFP to 1000

Mã sản phẩm: SFP to 1000

Cáp quang single mode 2 core

Mã sản phẩm: cáp 2 core

Cáp quang single mode 8 core

Mã sản phẩm: cáp 8 core

Cáp quang single mode 4 core

Mã sản phẩm: cáp 4 core

Module quang Juniper

Mã sản phẩm: Module quang Juniper

Module quang Cisco

Mã sản phẩm: Module quang Cisco

Module quang HPE

Mã sản phẩm: Module quang HPE

ODF 4FO

Mã sản phẩm: ODF 4FO

ODF 24FO

Mã sản phẩm: ODF 24FO

ODF 12FO

Mã sản phẩm: ODF 12FO

ODF 8FO

Mã sản phẩm: ODF 8FO

ODF 6FO

Mã sản phẩm: ODF 6FO

ODF 48FO

Mã sản phẩm: ODF 48FO

Dây nhảy quang APC

Mã sản phẩm: Dây nhảy quang APC

Dây nhảy quang SC-LC

Mã sản phẩm: Dây nhảy quang SC-LC

Dây nhảy quang SC-SC

Mã sản phẩm: Dây nhảy quang SC-SC

Dây nhảy quang LC-LC

Mã sản phẩm: Dây nhảy quang LC-LC