Các sản phẩm dây cáp quang, cáp quang multimode, cáp quang single-mode, dây nhảy quang, ODF, converter quang, module quang, switch quang, Gpon, FTTH và thiết bị quang chính hãng

Đừng xem những gì bạn đang tìm kiếm? Gọi cho chúng tôi theo số 0915495885 hoặc chat zalo gửi email yêu cầu

Báo giá thiết bị quang 

C1300-48P-4X-EU

Mã sản phẩm: C1300-48P-4X-EU
$1

C1300-48T-4X-EU

Mã sản phẩm: C1300-48T-4X-EU
$1

C1300-24FP-4X-EU

Mã sản phẩm: C1300-24FP-4X-EU
$1

C1300-24P-4X-EU

Mã sản phẩm: C1300-24P-4X-EU
$1

C1300-24T-4X-EU

Mã sản phẩm: C1300-24T-4X-EU
$1

C1300-16P-4X-EU

Mã sản phẩm: C1300-16P-4X-EU
$1

C1300-48P-4G-EU

Mã sản phẩm: C1300-48P-4G-EU
$1

C1300-48T-4G-EU

Mã sản phẩm: C1300-48T-4G-EU
$1

C1300-24FP-4G-EU

Mã sản phẩm: C1300-24FP-4G-EU
$1

C1300-24P-4G-EU

Mã sản phẩm: C1300-24P-4G-EU
$1

C1300-24T-4G-EU

Mã sản phẩm: C1300-24T-4G-EU
$1

C1300-16FP-2G-EU

Mã sản phẩm: C1300-16FP-2G-EU
$1

C1300-16P-2G-EU

Mã sản phẩm: C1300-16P-2G-EU
$1

C1300-16T-2G-EU

Mã sản phẩm: C1300-16T-2G-EU
$1

C1300-8FP-2G-EU

Mã sản phẩm: C1300-8FP-2G-EU
$1

C1300-8P-E-2G-EU

Mã sản phẩm: C1300-8P-E-2G-EU
$1

C1300-8T-E-2G-EU

Mã sản phẩm: C1300-8T-E-2G-EU
$1

C1200-48P-4X

Mã sản phẩm: C1200-48P-4X
$1

C1200-48T-4X

Mã sản phẩm: C1200-48T-4X
$1

C1200-24FP-4X

Mã sản phẩm: C1200-24FP-4X
$1

C1200-24P-4X

Mã sản phẩm: C1200-24P-4X
$1

C1200-24T-4X

Mã sản phẩm: C1200-24T-4X
$1

C1200-48P-4G

Mã sản phẩm: C1200-48P-4G
$1

C1200-48T-4G

Mã sản phẩm: C1200-48T-4G
$1

C1200-24FP-4G

Mã sản phẩm: C1200-24FP-4G
$1

C1200-24P-4G

Mã sản phẩm: C1200-24P-4G
$1

C1200-24T-4G

Mã sản phẩm: C1200-24T-4G
$1

C1200-16P-2G

Mã sản phẩm: C1200-16P-2G
$1

C1200-16T-2G

Mã sản phẩm: C1200-16T-2G
$1

C1200-8FP-E-2G

Mã sản phẩm: C1200-8FP-E-2G
$1

C1200-8P-E-2G

Mã sản phẩm: C1200-8P-E-2G
$1

C1200-8T-E-2G

Mã sản phẩm: C1200-8T-E-2G
$1

C1200-8T-D

Mã sản phẩm: C1200-8T-D
$1

CBS110-24T-EU

Mã sản phẩm: CBS110-24T-EU
$1

CBS110-24PP-EU

Mã sản phẩm: CBS110-24PP-EU
$1

CBS110-16PP-EU

Mã sản phẩm: CBS110-16PP-EU
$1

CBS110-16PP-EU

Mã sản phẩm: CBS110-16PP-EU
$1

CBS110-16T-EU

Mã sản phẩm: CBS110-16T-EU
$1

CBS110-8PP-D-EU

Mã sản phẩm: CBS110-8PP-D-EU
$1

CBS110-8T-D-EU

Mã sản phẩm: CBS110-8T-D-EU
$1

CBS110-5T-D-EU

Mã sản phẩm: CBS110-5T-D-EU
$1

CBS350-48XT-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-48XT-4X-EU
$1

CBS350-24XTS-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24XTS-EU
$1

CBS350-24XT-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24XT-EU
$1

CBS350-24XS-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24XS-EU
$1

CBS350-16XTS-EU

Mã sản phẩm: CBS350-16XTS-EU
$1

CBS350-12XT-EU

Mã sản phẩm: CBS350-12XT-EU
$1

CBS350-12XS-EU

Mã sản phẩm: CBS350-12XS-EU
$1

CBS350-8XT-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8XT-EU
$1

CBS350-48NGP-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-48NGP-4X-EU
$1

CBS350-24NGP-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24NGP-4X-EU
$1

CBS350-12NP-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-12NP-4X-EU
$1

CBS350-24MGP-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24MGP-4X-EU
$1

CBS350-8MP-2X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8MP-2X-EU
$1

CBS350-8MGP-2X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8MGP-2X-EU
$1

CBS350-48FP-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-48FP-4X-EU
$1

CBS350-48P-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-48P-4X-EU
32,850,000 đ 35,600,000 đ

CBS350-48T-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-48T-4X-EU
24,100,000 đ 26,500,000 đ

CBS350-24FP-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24FP-4X-EU
26,580,000 đ 28,500,000 đ

CBS350-24P-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24P-4X-EU
20,280,000 đ 23,400,000 đ

CBS350-24T-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24T-4X-EU
14,310,000 đ 15,800,000 đ

CBS350-48FP-4G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-48FP-4G-EU
32,360,000 đ 36,500,000 đ

CBS350-48P-4G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-48P-4G-EU
24,800,000 đ 26,200,000 đ

CBS350-48T-4G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-48T-4G-EU
12,800,000 đ 13,200,000 đ

CBS350-24S-4G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24S-4G-EU
$1

CBS350-24FP-4G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24FP-4G-EU
16,900,000 đ 17,800,000 đ

CBS350-24P-4G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24P-4G-EU
11,800,000 đ 12,400,000 đ

CBS350-24T-4G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24T-4G-EU
8,900,000 đ 9,300,000 đ

CBS350-16FP-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-16FP-2G-EU
15,480,000 đ 16,450,000 đ

CBS350-16P-E-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-16P-E-2G-EU
11,650,000 đ 12,400,000 đ

CBS350-16P-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-16P-2G-EU
10,530,000 đ 11,350,000 đ

CBS350-16T-E-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-16T-E-2G-EU
7,510,000 đ 8,010,000 đ

CBS350-16T-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-16T-2G-EU
6,590,000 đ 6,950,000 đ

CBS350-8S-E-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8S-E-2G-EU
$1

CBS350-8FP-E-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8FP-E-2G-EU
7,450,000 đ 7,800,000 đ

CBS350-8FP-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8FP-2G-EU
8,100,000 đ 8,950,000 đ

CBS350-8P-E-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8P-E-2G-EU
5,910,000 đ 6,300,000 đ

CBS350-8P-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8P-2G-EU
6,910,000 đ 7,320,000 đ

CBS350-8T-E-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8T-E-2G-EU
4,010,000 đ 4,350,000 đ

E10GSFPT

Mã sản phẩm: E10GSFPT
$1

PAN-SFP-PLUS-10GBASE-T

Mã sản phẩm: PAN-SFP-PLUS-10GBASE-T
$1

S+RJ10

Mã sản phẩm: S+RJ10
$1

UF-RJ45-10G

Mã sản phẩm: UF-RJ45-10G
$1

GP-10GSFP-1T

Mã sản phẩm: GP-10GSFP-1T
$1

SFP-10G-T-S

Mã sản phẩm: SFP-10G-T-S
$1

AOM-AQS-107-B0C2-CX

Mã sản phẩm: AOM-AQS-107-B0C2-CX
$1

10G-SFPP-T

Mã sản phẩm: 10G-SFPP-T
$1

JL563A

Mã sản phẩm: JL563A
$1

FG-TRAN-SFP+T

Mã sản phẩm: FG-TRAN-SFP+T
$1

EX-SFP-10GE-T

Mã sản phẩm: EX-SFP-10GE-T
$1

ASF-10G-T

Mã sản phẩm: ASF-10G-T
$1

AT-SP10T

Mã sản phẩm: AT-SP10T
$1

SFP-10G-T-TPL

Mã sản phẩm: SFP-10G-T-TPL
$1

TRX-10GSFP-T

Mã sản phẩm: TRX-10GSFP-T
$1

10051H

Mã sản phẩm: 10051H
290,000 đ

10052H

Mã sản phẩm: 10052H
278,000 đ

10301

Mã sản phẩm: 10301
506,000 đ

10302

Mã sản phẩm: 10302
556,000 đ

FN-TRAN-SX

Mã sản phẩm: FN-TRAN-SX
290,000 đ

FN-TRAN-LX

Mã sản phẩm: FN-TRAN-LX
278,000 đ

FN-TRAN-SFP+SR

Mã sản phẩm: FN-TRAN-SFP+SR
506,000 đ

FN-TRAN-SFP+LR

Mã sản phẩm: FN-TRAN-SFP+LR
556,000 đ

J4858D

Mã sản phẩm: J4858D
300,000 đ

J4859D

Mã sản phẩm: J4859D
300,000 đ

J9150D

Mã sản phẩm: J9150D
550,000 đ

J9151E

Mã sản phẩm: J9151E
575,000 đ

Dây nhảy đồng RJ45

Mã sản phẩm: EPC-series
$1

Cáp HDMI

Mã sản phẩm: AVC-series
$1

Ống co nhiệt

Mã sản phẩm: CA-OFS
$1

Fiber Patch Panel

Mã sản phẩm: CA-ODF
$1

Fiber Cross Connection Cabinet

Mã sản phẩm: CA-OCC
$1

Plastic Fiber Distribution Box

Mã sản phẩm: CA-ODB
$1

Khay hàn quang

Mã sản phẩm: CA-FST
$1

Figure 8 Cable GYXTC8S

Mã sản phẩm: GYXTC8S
$1

Figure 8 Cable

Mã sản phẩm: GYTC8A
$1

Unitube Light-armored cable

Mã sản phẩm: GYXTW
$1

J4859D

Mã sản phẩm: J4859D
$1

J4858D

Mã sản phẩm: J4858D
$1

J9151E

Mã sản phẩm: J9151E
$1

J9150D

Mã sản phẩm: J9150D
$1

J8177D

Mã sản phẩm: J8177D
$1

EX-SFP-10GE-ER

Mã sản phẩm: EX-SFP-10GE-ER
$1,365

EX-SFP-1GE-T

Mã sản phẩm: EX-SFP-1GE-T
$40

EX-SFP-1GE-LX40K

Mã sản phẩm: EX-SFP-1GE-LX40K
$95

EX-SFP-1GE-SX

Mã sản phẩm: EX-SFP-1GE-SX
290,000 đ

EX-SFP-1GE-LX

Mã sản phẩm: EX-SFP-1GE-LX
278,000 đ

EX-SFP-10GE-SR

Mã sản phẩm: EX-SFP-10GE-SR
506,000 đ

EX-SFP-10GE-LR

Mã sản phẩm: EX-SFP-10GE-LR
556,000 đ

GLC-LH-SMD

Mã sản phẩm: GLC-LH-SMD
278,000 đ

GLC-SX-MMD

Mã sản phẩm: GLC-SX-MMD
290,000 đ

SFP-10G-SR

Mã sản phẩm: SFP-10G-SR
506,000 đ

SFP-10G-LR

Mã sản phẩm: SFP-10G-LR
556,000 đ

SFP-10G-LR-X

Mã sản phẩm: SFP-10G-LR-X
$400

GLC-EX-SMD

Mã sản phẩm: GLC-EX-SMD
390,000 đ

GLC-ZX-SMD

Mã sản phẩm: GLC-ZX-SMD
710,000 đ

SFP-25G-SR-S

Mã sản phẩm: SFP-25G-SR-S
950,000 đ

GLC-BX40-D-I

Mã sản phẩm: GLC-BX40-D-I
580,000 đ

GLC-BX-U-I

Mã sản phẩm: GLC-BX-U-I
340,000 đ

SFP-10G-SR-X

Mã sản phẩm: SFP-10G-SR-X
7,100,000 đ

GLC-LX-SM-RGD

Mã sản phẩm: GLC-LX-SM-RGD
250,000 đ

GLC-SX-MM-RGD

Mã sản phẩm: GLC-SX-MM-RGD
250,000 đ

Distribution Box

Mã sản phẩm: CA-ODB
$1

Cáp quang FTTA

Mã sản phẩm: FTTA-series
$1

Đầu nối Fast Connector

Mã sản phẩm: SC/APC/UPC
$1

Cáp quang FTTH

Mã sản phẩm: FTTH Drop Cable
$1

Cáp quang ngoài trời

Mã sản phẩm: Outdoor Fiber Optic Cable
$1

Cáp quang trong nhà

Mã sản phẩm: Indoor Optical Cable
$1

Bộ suy hao quang

Mã sản phẩm: CA-Attenuator
$1

Switch công nghiệp 2 port

Mã sản phẩm: IES7210-2E1FX-CA
$1

Switch công nghiệp 1 port

Mã sản phẩm: IES7211-1G1GF-CA
$1

Converter quang 1Gbps SFP modul

Mã sản phẩm: FMC-100-GE-SFP-CA
$1

Converter quang 1 Sợi 10/100M

Mã sản phẩm: FMC-100-M-CA
$1

Converter quang 1 Sợi 10/100/1000M

Mã sản phẩm: FMC-100-GE-M-CA
$1

Module quang 100G

Mã sản phẩm: QSFP28
$1-$1295

Module quang 50G

Mã sản phẩm: SFP56
$1-$895

MTP MPO Fiber Optics

Mã sản phẩm: FPC-MPO
$1-$60

Module quang GPON

Mã sản phẩm:
$1-$200

Module Active Optical Cable

Mã sản phẩm: AOC
$1-$600

Switch công nghiệp 4 port

Mã sản phẩm: IES7210-4G2GF-CA
$1

Switch công nghiệp 8 port

Mã sản phẩm: IES7510-8PGE2GF-CA
$1

Switch quang 12 port

Mã sản phẩm:
$1-$2000

Switch quang 16 port

Mã sản phẩm:
$1-$400

Switch quang 24 port

Mã sản phẩm:
$1-$600

Switch quang 48 port

Mã sản phẩm:
$1-$4000

Module Direct Attach Copper

Mã sản phẩm: DAC
$1-$60

Module quang 1G

Mã sản phẩm: SFP
180,000 đ

Module quang 10G

Mã sản phẩm: SFP+
650,000 đ

Module quang RJ45

Mã sản phẩm: RJ45
550,000 đ

Module quang 40G

Mã sản phẩm: QSFP+
950,000 đ

Module quang 25G

Mã sản phẩm: SFP28
950,000 đ

Cáp quang AMP

Mã sản phẩm:
$1-$9

Bộ chia quang

Mã sản phẩm: CA-PLC
$1

Adapter quang

Mã sản phẩm: FA
$0.3

Switch quang Cisco

Mã sản phẩm:
$1-$6000

Dây hàn quang Pigtail

Mã sản phẩm: Pigtail
$1-$2

Converter quang 10/100

Mã sản phẩm:
$1-$50

Cáp quang multimode 8FO

Mã sản phẩm:
$1-$4

Cáp quang multimode 6FO

Mã sản phẩm:
$1-$3

Cáp quang multimode 4FO

Mã sản phẩm:
$1-$2

Module quang Juniper

Mã sản phẩm:
$1-$599

Module quang Cisco

Mã sản phẩm:
$1-$600

Module quang HPE

Mã sản phẩm:
$1-$600

ODF 4FO

Mã sản phẩm: Cablexa
$1-$30

ODF 24FO

Mã sản phẩm: Cablexa
$1-$99

ODF 12FO

Mã sản phẩm: Cablexa
$1-$60

ODF 8FO

Mã sản phẩm: Cablexa
$1-$40

ODF 6FO

Mã sản phẩm: Cablexa
$1-$30

ODF 48FO

Mã sản phẩm: Cablexa
$1-$200

Dây nhảy quang APC

Mã sản phẩm: Cablexa
$1-$9

Dây nhảy quang SC-LC

Mã sản phẩm: FPC-LC-SC
$1-$9

Dây nhảy quang SC-SC

Mã sản phẩm: FPC-SC-SC
$1-$8

Dây nhảy quang LC-LC

Mã sản phẩm: FPC-LC-LC
$1-$9