Các sản phẩm dây cáp quang, cáp quang multimode, cáp quang single-mode, dây nhảy quang, ODF, converter quang, module quang, switch quang, Gpon, FTTH và thiết bị quang khác dưới đây:
 
Đừng xem những gì bạn đang tìm kiếm? Gọi cho chúng tôi hoặc chat zalo theo số 0915495885

Module quang GPON

Mã sản phẩm:
$1-$200

Module Active Optical Cable

Mã sản phẩm:
$1-$600

Switch quang 4 port

Mã sản phẩm:
$1-$200

Switch quang 8 port

Mã sản phẩm:
$1-$300

Switch quang 12 port

Mã sản phẩm:
$1-$2000

Switch quang 16 port

Mã sản phẩm:
$1-$400

Switch quang 24 port

Mã sản phẩm:
$1-$600

Switch quang 48 port

Mã sản phẩm:
$1-$4000

Module quang 1G

Mã sản phẩm:
$1-$60

Module quang 10G

Mã sản phẩm:
$1-$100

Module Copper

Mã sản phẩm:
$1-$200

Module quang 40G

Mã sản phẩm:
$1-$600

Module quang 25G

Mã sản phẩm:
$1-$600

Cáp quang AMP

Mã sản phẩm:
$1-$9

Bộ chia quang

Mã sản phẩm:
$1-$30

Adapter quang

Mã sản phẩm:
$0.3-$2

Switch quang Cisco

Mã sản phẩm:
$1-$6000

Dây hàn quang Pigtail

Mã sản phẩm:
$1-$2

Converter quang 10/100

Mã sản phẩm:
$1-$50

Cáp quang multimode 8FO

Mã sản phẩm:
$1-$4

Cáp quang multimode 6FO

Mã sản phẩm:
$1-$3

Cáp quang multimode 4FO

Mã sản phẩm:
$1-$2

Module quang Juniper

Mã sản phẩm:
$1-$599

Module quang Cisco

Mã sản phẩm:
$1-$600

Module quang HPE

Mã sản phẩm:
$1-$600

ODF 4FO

Mã sản phẩm:
$1-$30

ODF 24FO

Mã sản phẩm:
$1-$99

ODF 12FO

Mã sản phẩm:
$1-$60

ODF 8FO

Mã sản phẩm:
$1-$40

ODF 6FO

Mã sản phẩm: ODF 6FO
$1-$30

ODF 48FO

Mã sản phẩm: ODF 48FO
$1-$200

Dây nhảy quang APC

Mã sản phẩm: Dây nhảy quang APC
$1-$9

Dây nhảy quang SC-SC

Mã sản phẩm:
$1-$8