Bảng báo giá

TT Mã sản phẩm Giá dự án/dealer
I Cáp Quang  
1 Cáp quang treo Singlemode 2Fo FTTH  
2 Cáp quang treo Singlemode 4Fo FTTH  
3 Cáp quang Multimode 4Fo OM2  
4 Cáp quang Multimode 8Fo OM2  
5 Cáp quang Multimode 4Fo OM3  
6 Cáp quang Multimode 8Fo OM3  
7 Cáp quang treo Singlemode 8Fo FTTH  
8 Cáp quang treo Singlemode 24Fo FTTH  
9 Cáp quang luồn cống Singlemode 4Fo FTTH  
10 Cáp quang luồn cống Singlemode 8Fo FTTH  
11 Cáp quang luồn cống Singlemode 24Fo FTTH  
II Dây nhảy quang  
1 Dây nhảy quang Singlemode SC Simplex  
2 Dây nhảy quang Singlemode LC Duplex  
3 Dây nhảy quang Singlemode OS2 Simplex  
4 Dây nhảy quang Singlemode OS2 Duplex  
5 Dây nhảy quang Multimode OM2 Simplex  
6 Dây nhảy quang Multimode OM2 Duplex  
7 Dây nhảy quang Multimode OM3 Duplex  
8 Dây nhảy quang Multimode OM3 Simplex  
9 Dây nhảy quang Multimode OM4 Duplex  
10 Dây nhảy quang Multimode OM4 Simplex  
11 Dây nhảy quang Singlemode SC Duplex  
III ODF Quang  
1 Hộp phối quang ODF 4Fo  
2 Hộp phối quang ODF 48Fo LC Duplex  
3 Hộp phối quang ODF 24Fo SC Simplex  
4 Hộp phối quang ODF 24Fo SC Duplex  
5 Hộp phối quang ODF 48Fo LC Simplex  
6 Hộp phối quang ODF 4Fo trong nhà  
7 Hộp phối quang ODF 8Fo Trong nhà  
8 Hộp phối quang ODF 24Fo trong nhà  
9 Hộp phối quang ODF 24Fo ngoài trời  
10 Hộp phối quang ODF 4Fo ngời trời  
11 Hộp phối quang ODF 8Fo ngoài trời  
IV Bộ chuyển đổi quang  
1 Bộ chuyển đổi quang 1 sợi 10/100/1000M 20Km  
2 Bộ chuyển đổi quang 2 sợi 10/100/1000M 20Km  
3 Bộ chuyển đổi quang 1 sợi 10/100M 20Km  
4 Bộ chuyển đổi quang 2 sợi 10/100M 20Km  
5 Bộ chuyển đổi quang 1 sợi 10/100M 40Km  
6 Bộ chuyển đổi quang 2 sợi 10/100M 40Km  
7 Bộ chuyển đổi quang công nghiệp 1 sợi 10/100/1000M 20Km  
8 Bộ chuyển đổi quang công nghiệp 2 sợi 10/100/1000M 20Km  
9 Bộ chuyển đổi quang công nghiệp 1 sợi 10/100M 20Km  
10 Bộ chuyển đổi quang công nghiệp 2 sợi 10/100M 20Km  
11 Bộ chuyển đổi quang POE  
12 Bộ chuyển đổi video quang 1 kênh 1080P  
13 Bộ chuyển đổi video quang 2 kênh 1080P  
14 Bộ chuyển đổi video quang 4 kênh 1080P  
15 Bộ chuyển đổi video quang 8 kênh 1080P  
V Module quang  
1 Modul quang 1 sợi 10/100/1000M 20Km  
2 Modul quang 2 sợi 10/100/1000M 20Km  
3 Modul quang 1 sợi 10/100M 20Km  
4 Modul quang 2 sợi 10/100M 20Km  
5 Modul quang 1 sợi 1,25Gb 20Km  
6 Modul quang 2 sợi 1,25Gb 20Km  
VI Phụ kiện quang  
1 Đầu nối nhanh fasconecter  
2 Ống co nhiệt  
3 Adapter SC/UPC  
4 Đầu Nối quang  
5 Măng Xông quang  
6 bút soi quang