Dây nhảy đồng RJ45

Giá sản phẩm:
$1
Mã sản phẩm:
EPC-series
Hãng sản xuất:
CABLEXA
Bảo hành:
1 năm
Mô tả ngắn
Cáp Patch Cord Cat5e Cat6 Cat6A Cat7 Cat8 U/FTP U/UTP
Chi tiết sản phẩm

Các loại mét dài | Các loại màu sắc | Dây nhảy đồng RJ45 | Cáp Patch Cord Cat5e Cat6 Cat6A Cat7 Cat7 S Cat8 Cat8 S FTP UTP

40G Cat.8 F/FTP 28AWG Slim Patch Cable Giá 40G Cat.8 U/FTP 30AWG Slim Patch Cable Giá
P/N:EPC-11003
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC / LSZH
Test Limit:Fluke Channel Test
Bandwidth:2000MHz
Length:0.2m-10m; 0.5ft-30ft
Boot Type:Molded Long-body plug
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:RJ45 Modular Plug
AWG:28
Multiple Certifications:UL/CE/REACH/RoHS
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:4.9mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:40Gbps
Pins:8P
  P/N:EPC-11002
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC / LSZH
Test Limit:Fluke Channel Test
Bandwidth:2000MHz
Length:0.3m-5m; 0.5ft-16ft
Boot Type:Molded Short-body plug
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:RJ45 Modular Plug
AWG:30
Multiple Certifications:UL/CE/REACH/RoHS
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:4.0mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:40Gbps
Pins:8P
 
40G Cat.8 U/FTP 30AWG Slim Patch Cable   40G Cat.8 U/FTP 30AWG FlatPro Patch Cable  
P/N:EPC-11001
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC / LSZH
Test Limit:Fluke Channel
Bandwidth:2000MHz
Length:0.1m-10m; 1ft-30ft
Boot Type:Molded
Connector:RJ45 50u gold plated
Plug:4.5mm
AWG:30
Multiple Certifications:UL/CE/REACH/RoHS
  P/N:EPC-11004
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC / LSZH
Test Limit:Fluke Channel
Bandwidth:2000MHz
Length:0.3m-7m;0.5ft-20ft
Boot Type:Molded
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:RJ45 50U gold plated
AWG:30
Multiple Certifications:UL/CE/REACH/RoHS
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:2.8mm x 8.5mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:UL94-V2
Package:Individual Polybag
Frequency:40Gbps
Pins:8P
 
Industry-Rated & Anti-Bending-Plug Cat.7 U/FTP 30AWG Flat Patch Cable   Industry-Rated & Anti-Bending-Plug Cat.7 U/FTP 32AWG FlatPro Patch Cable  
P/N:EPC-11007
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC
Test Limit:Fluke Channel
Bandwidth:600MHz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-65ft
Boot Type:Molded
Connector:RJ45 50u gold plated
Plug:Industry-Rated Plug
AWG:30
Multiple Certifications:UL/CE/REACH/RoHS
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:2.8mm x 8.5mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:UL94-V2
Package:Individual Polybag
Frequency:10Gbps
Pins:8P
  P/N:EPC-11006
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC
Test Limit:Fluke Channel
Bandwidth:600MHz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-65ft
Boot Type:Molded
Connector:RJ45 50u gold plated
Plug:Industry-Rated Plug
AWG:32
Multiple Certifications:UL/CE/REACH/RoHS
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:1.9mm x 6.0mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:UL94-V2
Package:Individual Polybag
Frequency:10Gbps
Pins:8P
 
Industry-Rated & Anti-Bending-Plug Cat.7 U/FTP 32AWG Slim Patch Cable      
P/N:EPC-11005
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC / LSZH
Test Limit:Fluke Channel
Bandwidth:600MHz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-65ft
Boot Type:Molded
Connector:RJ45 50u gold plated
Plug:Industry-Rated Plug
AWG:32
Multiple Certifications:UL/CE/REACH/RoHS
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:3.8mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:UL94-V2
Package:Individual Polybag
Frequency:10Gbps
Pins:8P
     
Mini/Slim Cat.6A U/UTP 28AWG Short-Plug Molded Patch Cable   Mini/Slim Cat.6A U/UTP 28AWG Patch Cable with Tangle Free Boot  
P/N:EPC-11008
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC / LSZH
Test Limit:Fluke Channel
Bandwidth:500Mhz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-60ft
Boot Type:Molded Short-body plug
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:RJ45 50U gold plated
AWG:28
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:3.6mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
Package:Individual Polybag
Frequency:10Gbps
Pins:8P
  P/N:EPC-11011
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC / LSZH
Test Limit:Fluke Channel
Bandwidth:500Mhz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-60ft
Boot Type:Clear Boot
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:Tangle-Free Latch Plug
AWG:28
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:3.6mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:10Gbps
Pins:8P
 
Mini/Slim Cat.6A U/UTP 28AWG Patch Cable with Clear Boot   Mini/Slim Cat.6A U/UTP 28AWG Long-Plug Molded Patch Cable  
P/N:EPC-11010
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC / LSZH
Test Limit:Component/ Channel
Bandwidth:500Mhz
Length:0.3m-10m; 1ft-30ft
Boot Type:Clear Boot
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:RJ45 50U gold plated
AWG:28
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:3.6mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:10Gbps
Pins:8P
  P/N:EPC-11009
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC / LSZH
Test Limit:Fluke Channel
Bandwidth:500Mhz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-60ft
Boot Type:Molded Long-body plug
Connector:Male to Male
Plug:RJ45 50U gold plated
AWG:28
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:3.6mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:10Gbps
Pins:8P
 
Rainbow Mini/Slim Cat.6A U/UTP 28AWG Patch Cable   SlimPro Cat.6A U/UTP 30AWG Patch Cable  
P/N:EPC-11012
Color:Clear
Sheath:Clear PVC
Test Limit:Fluke Channel
Bandwidth:500Mhz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-60ft
Boot Type:Clear Molded Boot
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:RJ45 50U gold plated
AWG:28
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:3.6mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:10Gbps
Pins:8P
  P/N:EPC-11013
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC / LSZH
Test Limit:Fluke Channel
Bandwidth:500Mhz
Length:0.3m-5m; 0.5ft-16ft
Boot Type:Assembled Boot
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:RJ45 50U gold plated
AWG:30
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:3.0mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:10Gbps
Pins:8P
 
Mini/Slim Cat.6 U/UTP 28AWG Short-Plug Molded Patch Cable   Mini/Slim Cat.6 U/UTP 28AWG Patch Cable with Clear Boot  
P/N:EPC-11022
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC / LSZH
Test Limit:Fluke Channel Test
Bandwidth:250MHz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-60ft
Boot Type:Molded Short-body plug
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:RJ45 50U gold plated
AWG:28AWG
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:3.6mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:1000Mbps
Pins:8P
  P/N:EPC-11023
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC / LSZH
Test Limit:Fluke Channel Test
Bandwidth:250MHz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-60ft
Boot Type:Clear Boot
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:RJ45 50U gold plated
AWG:28AWG
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:3.6mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:1000Mbps
Pins:8P
 
Mini/Slim Cat.6 U/UTP 28AWG Patch Cable with Tangle Free Boot   SlimPro Cat.6 U/UTP 30AWG Patch Cable  
P/N:EPC-11024
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC / LSZH
Test Limit:Fluke Channel Test
Bandwidth:250MHz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-60ft
Boot Type:Clear Assembled Boot
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:Tangle-Free Latch Plug
AWG:28AWG
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:3.6mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:1000Mbps
Pins:8P
  P/N:EPC-11025
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC / LSZH
Test Limit:Fluke Channel Test
Bandwidth:250MHz
Length:0.3m-5m; 0.5ft-16ft
Boot Type:Molded Short-body plug
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:RJ45 50U gold plated
AWG:30AWG
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:3.0mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:1000Mbps
Pins:8P
 
SlimBlade Cat.6 U/UTP Patch Cable   FlatPro Cat.6 U/UTP 34AWG Patch Cable with Ulta Short Boot  
P/N:EPC-11026
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC
Test Limit:Fluke Channel Test
Bandwidth:250MHz
Length:0.3m-15m; 0.5ft-50ft
Boot Type:Ultra Short-body molded boot
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:RJ45 Plug
AWG:32AWG
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:2.6mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:1000Mbps
Pins:8P
  P/N:EPC-11027
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC
Test Limit:Fluke Channel Test
Bandwidth:250MHz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-65ft
Boot Type:Ultra Short-body molded boot
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:RJ45 Plug
AWG:34
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:1mm x 4mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:1000Mbps
Pins:8P
 
SlimPro Cat.6 U/FTP 32AWG Patch Cable   FlatPro Cat.6 U/FTP 32AWG Patch Cable  
P/N:EPC-11028
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC / LSZH
Test Limit:Fluke Channel Test
Bandwidth:250MHz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-60ft
Boot Type:Molded Short-body plug
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:RJ45 50U gold plated
AWG:32AWG
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:3.8mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:1000Mbps
Pins:8P
  P/N:EPC-11029
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC
Test Limit:Fluke Channel Test
Bandwidth:250MHz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-65ft
Boot Type:Molded Short-body plug
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:RJ45 Plug
AWG:32AWG
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:1.85mm x 6.0mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:1000Mbps
Pins:8P
 
Robust Cat.6A U/UTP Slim Patch Cable   Robust Cat.6A U/UTP Flat Patch Cable  
P/N:EPC-11030
Color:Customized
Sheath:Nylon braided PVC
Test Limit:Fluke Channel Test
Bandwidth:500MHz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-60ft
Boot Type:Molded Short-body plug
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:RJ45 Plug
AWG:28AWG
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:3.8mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:10Gbps
Pins:8P
  P/N:EPC-11031
Color:Customized
Sheath:Nylon braided PVC
Test Limit:Fluke Channel Test
Bandwidth:500MHz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-60ft
Boot Type:Molded Short-body plug
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:RJ45 Plug
AWG:34
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:1.5mm x 4.4mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:10Gbps
Pins:8P
 
Robust Cat.6A U/FTP Slim Patch Cable   Robust Cat.6A U/FTP Flat Patch Cable  
P/N:EPC-11032
Color:Customized
Sheath:Nylon braided PVC
Test Limit:Fluke Channel Test
Bandwidth:500MHz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-60ft
Boot Type:Molded Short-body plug
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:RJ45 Plug
AWG:32AWG
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:4.1mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:10Gbps
Pins:8P
  P/N:EPC-11033
Color:Customized
Sheath:Nylon braided PVC
Test Limit:Fluke Channel Test
Bandwidth:500MHz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-60ft
Boot Type:Molded Short-body plug
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:RJ45 Plug
AWG:32AWG
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:2.3mm x 6.4mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:10Gbps
Pins:8P
 
Industry-Rated & Anti-Bending-Plug Mini/Slim Cat.6A U/UTP 28AWG Patch Cable   FlatPro Cat.6A U/FTP 32AWG Patch Cable  
P/N:EPC-11014
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC / LSZH
Test Limit:Fluke DSX 8000 Channel test @ 50m
Bandwidth:500MHz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-60ft
Boot Type:Molded Short-body plug
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:Industry-Rated Plug
AWG:28AWG
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:3.6mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:10Gbps
Pins:8P
  P/N:EPC-11021
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC
Test Limit:Fluke Channel
Bandwidth:500Mhz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-65ft
Boot Type:Molded Short-body plug
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:RJ45 50U gold plated
AWG:32AWG
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:1.85mm x 6.0mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:10Gbps
Pins:8P
 
SlimPro Cat.6A U/FTP 32AWG Patch Cable   Mini/Slim Cat.6A F/UTP 28AWG Patch Cable with Tangle Free Boot  
P/N:EPC-11020
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC / LSZH
Test Limit:Fluke Channel
Bandwidth:500Mhz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-60ft
Boot Type:Molded Short-body plug
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:RJ45 50U gold plated
AWG:32AWG
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:3.8mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:10Gbps
Pins:8P
  P/N:EPC-11018
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC / LSZH
Test Limit:Fluke Channel
Bandwidth:500Mhz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-60ft
Boot Type:Clear Boot
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:Tangle-Free Latch Plug
AWG:28AWG
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Solid Copper
Cable OD:4.7mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:10Gbps
Pins:8P
 
Mini/Slim Cat.6A U/FTP 28AWG Patch Cable with Tangle Free Boot   Ultra Flat Cat.6A U/UTP 34AWG Patch Cable with Ulta Short Boot  
P/N:EPC-11017
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC / LSZH
Test Limit:Fluke Channel
Bandwidth:500Mhz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-60ft
Boot Type:Clear Boot
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:Tangle-Free Latch Plug
AWG:28
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:4.8mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:10Gbps
Pins:8P
  P/N:EPC-11016
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC
Test Limit:Fluke Channel
Bandwidth:500Mhz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-65ft
Boot Type:Ultra Short-body molded boot
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:RJ45 50U gold plated
AWG:34
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:1mm x 4mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:10Gbps
Pins:8P
 
Ultra Flat Cat.6A U/UTP 34AWG Patch Cable   TPE Slim CAT.6A U/FTP 32AWG Patch Cable  
P/N:EPC-11015
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:PVC
Test Limit:Fluke Channel
Bandwidth:500Mhz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-65ft
Boot Type:Molded Short-body plug
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:RJ45 50U gold plated
AWG:34
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:1mm x 4mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:10Gbps
Pins:8P
  P/N:EPC-11034
Color:GY;GN;RD;YL;BL;BK;WT;PK;OR;PL
Sheath:TPE
Test Limit:Fluke DSX 8000 Channel test @ 50m
Bandwidth:500MHz
Length:0.3m-20m; 0.5ft-60ft
Boot Type:Molded Short-body plug
Connector:RJ45 8P8C 3U~50U
Plug:RJ45 50U gold plated
AWG:32AWG
Multiple Certifications:UL,CE,SGS,ISO9001,RoHS,REACH
Conductor:Stranded Copper
Cable OD:3.8mm
Wiring Scheme:T568B/T568A
Temperature Rating:-40° to 90°
Material:TPE Outer Jacket
PC Rated:94-V2; 94-V0
Package:Individual Polybag
Frequency:10Gbps
Pins:8P8C
 
Sản phẩm cùng danh mục

C1300-48P-4X-EU

Mã sản phẩm: C1300-48P-4X-EU
$1

C1300-48T-4X-EU

Mã sản phẩm: C1300-48T-4X-EU
$1